Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi

Bộ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm

Đồng hồ chương trình nhiệt Maxwell FT700P-D196NKN

Đồng hồ chương trình nhiệt Maxwell FT700P-D196NKN

Mã sản phẩm: FT700P-D196NKN
2,924,000 đ
Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung KX4N-MENA

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung KX4N-MENA

Mã sản phẩm: KX4N-MENA
849,000 đ
Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung AX4-1A

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung AX4-1A

Mã sản phẩm: AX4-1A
518,000 đ
Bộ điều khiển nhiệt độ Maxwell FT200-U-V-N-1-96-N-N

Bộ điều khiển nhiệt độ Maxwell FT200-U-V-N-1-96-N-N

Mã sản phẩm: FT200-U-V-N-1-96-N-N
710,000 đ
Bộ điều khiển nhiệt độ Maxwell MTA-48-V-1-96-N-N

Bộ điều khiển nhiệt độ Maxwell MTA-48-V-1-96-N-N

Mã sản phẩm: MTA-48-V-1-96-N-N
500,000 đ
Bộ điều khiển nhiệt độ Maxwell FT300 C196

Bộ điều khiển nhiệt độ Maxwell FT300 C196

Mã sản phẩm: FT300-C-1-96-N-N
400,000 đ

Biến tần

Biến tần Shihlin 1P 220VAC 0.4kW SC3-021-0.4K

Biến tần Shihlin 1P 220VAC 0.4kW SC3-021-0.4K

Mã sản phẩm: SC3-021-0.4K
1,938,000 đ
Biến tần Shihlin 1P 220VAC 0.4kW SS2-021-0.4K

Biến tần Shihlin 1P 220VAC 0.4kW SS2-021-0.4K

Mã sản phẩm: SS2-021-0.4K
2,148,000 đ
Biến tần Shihlin 3P 220VAC 0.75Kw SE3 - 023 - 0.75Kw

Biến tần Shihlin 3P 220VAC 0.75Kw SE3 - 023 - 0.75Kw

Mã sản phẩm: SE3 - 023 - 0.75Kw
4,464,000 đ
Biến tần Shihlin 1P 220V VAC 0.75Kw SE3-021-0.75Kw

Biến tần Shihlin 1P 220V VAC 0.75Kw SE3-021-0.75Kw

Mã sản phẩm: SE3-021-0.75Kw
4,472,000 đ
Biến tần Shihlin 3P 380VAC 7.5kW  SA3-043-5.5/7.5K-F

Biến tần Shihlin 3P 380VAC 7.5kW SA3-043-5.5/7.5K-F

Mã sản phẩm: SA3-043-7.5K/5.5K-F
8,511,750 đ
Biến tần HuaYuan 3P 380V 0.75kw G1- 4T0007G

Biến tần HuaYuan 3P 380V 0.75kw G1- 4T0007G

Mã sản phẩm: G1- 4T0007G
2,850,000 đ
Biến tần Hua Yuan 1P 220VAC 2.2kW S1-2S0022-B

Biến tần Hua Yuan 1P 220VAC 2.2kW S1-2S0022-B

Mã sản phẩm: S1-2S0022-B
2,582,000 đ
Biến tần Hua Yuan 1P 220VAC 2.2kW M1-2S0022-B

Biến tần Hua Yuan 1P 220VAC 2.2kW M1-2S0022-B

Mã sản phẩm: M1-2S0022-B
2,488,000 đ

Thiết bị đo lường

GIẢI PHÁP CÂN BĂNG TẢI

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật
Tuyển dụng nhân viên dự án