Tìm kiếm nâng cao
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 37kW SA3-043-30K/37K-F

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 37kW SA3-043-30K/37K-F

  Mã sản phẩm: SA3-043-30K/37K-F
  22,100,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 30kW SA3-043-22K/30K-F

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 30kW SA3-043-22K/30K-F

  Mã sản phẩm: SA3-043-22K/30K-F
  19,209,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 22kW SA3-043-18.5/22K-F

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 22kW SA3-043-18.5/22K-F

  Mã sản phẩm: SA3-043-18.5/22K-F
  18,726,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 18.5kW SA3-043-15K/18.5K-F

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 18.5kW SA3-043-15K/18.5K-F

  Mã sản phẩm: SA3-043-15/18.5K-F
  14,468,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 15kW SA3-043-11K/15K-F

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 15kW SA3-043-11K/15K-F

  Mã sản phẩm: SA3-043-11K/15-F
  11,598,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 11kW SA3-043-7.5K/11-F

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 11kW SA3-043-7.5K/11-F

  Mã sản phẩm: SA3-043-7.5K/11-F
  9,936,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 7.5kW SA3-043-5.5/7.5K-F

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 7.5kW SA3-043-5.5/7.5K-F

  Mã sản phẩm: SA3-043-7.5K/5.5K-F
  8,511,750 đ