Tìm kiếm nâng cao
 • Biến tần Hua Yuan 3P 380 - 480 VAC 4kW M1-4T0040-B

  Biến tần Hua Yuan 3P 380 - 480 VAC 4kW M1-4T0040-B

  Mã sản phẩm: M1-4T0040-B
  2,783,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 3P 380 - 480 VAC 0.75kW M1-4T0007-B

  Biến tần Hua Yuan 3P 380 - 480 VAC 0.75kW M1-4T0007-B

  Mã sản phẩm: M1-4T0007-B
  2,160,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 1P 220V 0.75kW M1-2S0007-B

  Biến tần Hua Yuan 1P 220V 0.75kW M1-2S0007-B

  Mã sản phẩm: M1-2S0007-B
  1,899,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 3P 380 - 480 VAC 1.5kW M1-4T0015-B

  Biến tần Hua Yuan 3P 380 - 480 VAC 1.5kW M1-4T0015-B

  Mã sản phẩm: M1-4T0015-B
  2,292,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 3P 380-480VAC 7.5kW S1-4T0075-B

  Biến tần Hua Yuan 3P 380-480VAC 7.5kW S1-4T0075-B

  Mã sản phẩm: S1-4T0075-B
  4,259,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 3P 380-480VAC 0.75kW S1-4T0007-B

  Biến tần Hua Yuan 3P 380-480VAC 0.75kW S1-4T0007-B

  Mã sản phẩm: S1-4T0007-B
  2,306,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 1P 220VAC 4kW S1-2S0040-B

  Biến tần Hua Yuan 1P 220VAC 4kW S1-2S0040-B

  Mã sản phẩm: S1-2S0040-B
  3,756,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 1P 220V 0.75kW S1-2S0007-B

  Biến tần Hua Yuan 1P 220V 0.75kW S1-2S0007-B

  Mã sản phẩm: S1-2S0007-B
  1,965,000 đ
 • Biến tần HuaYuan 3P 380V 1.5kW G1 - 4T0015G

  Biến tần HuaYuan 3P 380V 1.5kW G1 - 4T0015G

  Mã sản phẩm: G1 - 4T0015G
  2,914,000 đ
 • Biến tần HuaYuan 3P 380V 2.2kW G1-4T0022G

  Biến tần HuaYuan 3P 380V 2.2kW G1-4T0022G

  Mã sản phẩm: G1-4T0022G
  3,274,000 đ
 • Biến tần HuaYuan 3P 380V 0.75kw G1- 4T0007G

  Biến tần HuaYuan 3P 380V 0.75kw G1- 4T0007G

  Mã sản phẩm: G1- 4T0007G
  2,850,000 đ
 • Biến tần HuaYuan 3P 380V 4.0/5.5kW G1-4T0040G/0055P

  Biến tần HuaYuan 3P 380V 4.0/5.5kW G1-4T0040G/0055P

  Mã sản phẩm: G1-4T0040G/0055P
  3,930,000 đ