Tìm kiếm nâng cao
 • Contactor Chint NXC-630 630A NXC-630 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-630 630A NXC-630 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-630 220V 50/60HZ
  12,209,000 đ
 • Contactor Chint NXC-500 500A NXC-500 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-500 500A NXC-500 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-500 220V 50/60HZ
  8,168,000 đ
 • Contactor Chint NXC-400 400A NXC-400 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-400 400A NXC-400 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-400 220V 50/60HZ
  5,768,000 đ
 • Contactor Chint NXC-330 330A NXC-330 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-330 330A NXC-330 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-330 220V 50/60HZ
  5,588,000 đ
 • Contactor Chint NXC-265 265A NXC-265 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-265 265A NXC-265 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-265 220V 50/60HZ
  3,783,000 đ
 • Contactor Chint NXC-225 225A NXC-225 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-225 225A NXC-225 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-225 220V 50/60HZ
  2,613,000 đ
 • Contactor Chint NXC-185 185A NXC-185 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-185 185A NXC-185 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-185 220V 50/60HZ
  2,296,000 đ
 • Contactor Chint NXC-160 160A NXC-160 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-160 160A NXC-160 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-160 220V 50/60HZ
  2,296,000 đ
 • Contactor Chint NXC-120 120A NXC-120 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-120 120A NXC-120 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-120 220V 50/60HZ
  2,243,000 đ
 • Contactor Chint NXC-100 100A NXC-100 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-100 100A NXC-100 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-100 220V 50/60HZ
  964,000 đ
 • Contactor Chint NXC-85 85A NXC-85 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-85 85A NXC-85 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-85 220V 50/60HZ
  906,000 đ
 • Contactor Chint NXC-75 75A NXC-75 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-75 75A NXC-75 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-75 220V 50/60HZ
  882,000 đ
 • Contactor Chint NXC-65 65A NXC-65 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-65 65A NXC-65 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-65 220V 50/60HZ
  592,000 đ
 • Contactor Chint NXC-50 50A NXC-50 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-50 50A NXC-50 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-50 220V 50/60HZ
  500,000 đ
 • Contactor Chint NXC-40 40A NXC-40 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-40 40A NXC-40 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-40 220V 50/60HZ
  500,000 đ
 • Contactor Chint NXC-38 38A NXC-38 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-38 38A NXC-38 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-38 220V 50/60HZ
  327,000 đ
 • Contactor Chint NXC-32 32A NXC-32 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-32 32A NXC-32 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-32 220V 50/60HZ
  308,000 đ
 • Contactor Chint NXC-25 25A NXC-25 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-25 25A NXC-25 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-25 220V 50/60HZ
  221,000 đ
 • Contactor Chint NXC-22 22A NXC-22 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-22 22A NXC-22 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-22 220V 50/60HZ
  170,000 đ
 • Contactor Chint NXC-18 18A NXC-18 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-18 18A NXC-18 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-18 220V 50/60HZ
  158,000 đ
 • Contactor Chint NXC-16 16A NXC-16 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-16 16A NXC-16 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-16 220V 50/60HZ
  152,000 đ
 • Contactor Chint NXC-12 12A NXC-12 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-12 12A NXC-12 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-12 220V 50/60HZ
  148,000 đ
 • Contactor Chint NXC-09 9A NXC-09 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-09 9A NXC-09 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-09 220V 50/60HZ
  135,000 đ
 • Contactor Chint NXC-06 6A NXC-06 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-06 6A NXC-06 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-06 220V 50/60HZ
  135,000 đ