Dự án

    Dự án nước sạch Vĩnh Phúc

    Dự án nước sạch Vĩnh Phúc

    Thiết kế, tích hợp và thi công : Hệ thống tủ điện, điện tử Hệ thống giám sát & thu thập dữ liệu – SCADA mạng nhà máy. Điều khiển và giám sát IOT từ xa: điều khiển các trạm bơm nhà máy...