Tìm kiếm nâng cao
 • Biến tần Hua Yuan 3P 380 - 480 VAC 5.5kW M1-4T0055-B

  Biến tần Hua Yuan 3P 380 - 480 VAC 5.5kW M1-4T0055-B

  Mã sản phẩm: M1-4T0055-B
  3,372,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 3P 380 - 480 VAC 4kW M1-4T0040-B

  Biến tần Hua Yuan 3P 380 - 480 VAC 4kW M1-4T0040-B

  Mã sản phẩm: M1-4T0040-B
  2,783,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 3P 380 - 480 VAC 2.2kW M1-4T0022-B

  Biến tần Hua Yuan 3P 380 - 480 VAC 2.2kW M1-4T0022-B

  Mã sản phẩm: M1-4T0022-B
  2,423,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 3P 380 - 480 VAC 1.5kW M1-4T0015-B

  Biến tần Hua Yuan 3P 380 - 480 VAC 1.5kW M1-4T0015-B

  Mã sản phẩm: M1-4T0015-B
  2,292,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 1P 220VAC 2.2kW M1-2S0022-B

  Biến tần Hua Yuan 1P 220VAC 2.2kW M1-2S0022-B

  Mã sản phẩm: M1-2S0022-B
  2,488,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 1P 220VAC 1.5kW M1-2S0015-B

  Biến tần Hua Yuan 1P 220VAC 1.5kW M1-2S0015-B

  Mã sản phẩm: M1-2S0015-B
  2,062,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 3P 380 - 480 VAC 0.75kW M1-4T0007-B

  Biến tần Hua Yuan 3P 380 - 480 VAC 0.75kW M1-4T0007-B

  Mã sản phẩm: M1-4T0007-B
  2,160,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 1P 220V 0.75kW M1-2S0007-B

  Biến tần Hua Yuan 1P 220V 0.75kW M1-2S0007-B

  Mã sản phẩm: M1-2S0007-B
  1,899,000 đ