Tìm kiếm nâng cao
 • Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 45kW SF3-043-55K/45G

  Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 45kW SF3-043-55K/45G

  Mã sản phẩm: SF3-043-55K/45G
  26,247,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 37kW SF3-043-45K/37G

  Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 37kW SF3-043-45K/37G

  Mã sản phẩm: SF3-043-45K/37G
  21,811,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 30kW SF3-043-37K/30G

  Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 30kW SF3-043-37K/30G

  Mã sản phẩm: SF3-043-37K/30G
  17,172,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 22kW SF3-043-30K/22G

  Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 22kW SF3-043-30K/22G

  Mã sản phẩm: SF3-043-30K/22G
  13,619,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 18.5kW SF3-043-22K/18.5G

  Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 18.5kW SF3-043-22K/18.5G

  Mã sản phẩm: SF3-043-22K/18.5G
  11,704,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 15kW SF3-043-18.5K/15G

  Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 15kW SF3-043-18.5K/15G

  Mã sản phẩm: SF3-043-18.5K/15G
  11,483,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 11kW SF3-043-15K/11G

  Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 11kW SF3-043-15K/11G

  Mã sản phẩm: SF3-043-15K/11G
  9,023,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 7.5kW SF3-043-11K/7.5G

  Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 7.5kW SF3-043-11K/7.5G

  Mã sản phẩm: SF3-043-11K/7.5G
  7,729,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 5.5kW SF3-043-7.5K/5.5G

  Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 5.5kW SF3-043-7.5K/5.5G

  Mã sản phẩm: SF3-043-7.5/5.5G
  7,098,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 3.7kW SF3-043-5.5K/3.7G

  Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 3.7kW SF3-043-5.5K/3.7G

  Mã sản phẩm: SF3-043-5.5K/3.7G
  6,415,000 đ