Tìm kiếm nâng cao
 • Cảm biến nhiệt độ Can PT100 củ hành Maxwel PT100-8 -300- 1/2NPT-N-CB-300

  Cảm biến nhiệt độ Can PT100 củ hành Maxwel PT100-8 -300- 1/2NPT-N-CB-300

  Mã sản phẩm: PT100-8 -300- 1/2NPT-N-CB-300
  285,000 đ
 • Cảm biến nhiệt độ Can PT100 củ hành Maxwell PT100-8 -200- 1/2NPT-N-CB-300

  Cảm biến nhiệt độ Can PT100 củ hành Maxwell PT100-8 -200- 1/2NPT-N-CB-300

  Mã sản phẩm: PT100-8 -200- 1/2NPT-N-CB-300
  285,000 đ
 • Cảm biến nhiệt độ Can PT100 củ hành Maxwell PT100-6 -150- 1/2NPT-N-CB-20

  Cảm biến nhiệt độ Can PT100 củ hành Maxwell PT100-6 -150- 1/2NPT-N-CB-20

  Mã sản phẩm: PT100-6 -150- 1/2NPT-N-CB-20
  280,000 đ
 • Cảm biến nhiệt độ Can PT100 củ hành Maxwell PT100-6-100- 1/2NPT-N-CB -200

  Cảm biến nhiệt độ Can PT100 củ hành Maxwell PT100-6-100- 1/2NPT-N-CB -200

  Mã sản phẩm: PT100-6-100- 1/2NPT-N-CB -200
  275,000 đ
 • Cảm biến nhiệt độ Can PT100 củ hành Maxwell PT100-5-50- 1/2NPT-N-CB -200

  Cảm biến nhiệt độ Can PT100 củ hành Maxwell PT100-5-50- 1/2NPT-N-CB -200

  Mã sản phẩm: PT100-5-50- 1/2NPT-N-CB -200
  285,000 đ
 • Cảm biến nhiệt độ Can PT100 Maxwell PT100-5-100- 1/2NPT-1500- Teflon-AVA -200

  Cảm biến nhiệt độ Can PT100 Maxwell PT100-5-100- 1/2NPT-1500- Teflon-AVA -200

  Mã sản phẩm: PT100-5-100- 1/2NPT-1500- Teflon-AVA -200
  215,000 đ
 • Cảm biến nhiệt độ Can PT100 Maxwell PT100-5-100- 1/2NPT-2000-SS- 200

  Cảm biến nhiệt độ Can PT100 Maxwell PT100-5-100- 1/2NPT-2000-SS- 200

  Mã sản phẩm: PT100-5-100- 1/2NPT-2000-SS- 200
  210,000 đ
 • Cảm biến nhiệt độ Can PT100 Maxwell PT100-N-N-M6- 2000-SS-200

  Cảm biến nhiệt độ Can PT100 Maxwell PT100-N-N-M6- 2000-SS-200

  Mã sản phẩm: PT100-N-N-M6- 2000-SS-200
  14 đ