Tìm kiếm nâng cao
  • Công suất: 100W to 3.5KW
  • Encoder 2500ppr (độ phân giải 10000)
  • Đáp ứng tốc độ 490Hz
  • Công suất 50W- 3KW
  • Độ phân giải : 22 bit
  • Đáp ứng tốc đô lên tới 1.2KHz
  • Công suất: 100W to 7KW
  • Độ phân giải :22 bit
  • Đáp ứng tốc độ 1.6KHz