Tìm kiếm nâng cao
 • Biến tần HuaYuan 3P 380V 37/45KW G1-4T0370G/0450P

  Biến tần HuaYuan 3P 380V 37/45KW G1-4T0370G/0450P

  Mã sản phẩm: G1-4T0370G/0450P
  18,825,000 đ
 • Biến tần HuaYuan 3P 380V 30/37KW G1-4T0300G/0370P

  Biến tần HuaYuan 3P 380V 30/37KW G1-4T0300G/0370P

  Mã sản phẩm: G1-4T0300G/0370P
  16,789,000 đ
 • Biến tần HuaYuan 3P 380V 22/30KW G1-4T0220G/0300P

  Biến tần HuaYuan 3P 380V 22/30KW G1-4T0220G/0300P

  Mã sản phẩm: G1-4T0220G/0300P
  13,582,000 đ
 • Biến tần HuaYuan 3P 380V 18.5/22kW G1-4T0185G/0220P

  Biến tần HuaYuan 3P 380V 18.5/22kW G1-4T0185G/0220P

  Mã sản phẩm: G1-4T0185G/0220P
  11,658,000 đ
 • Biến tần HuaYuan 3P 380V 15/18kW G1-4T0150G/0185P

  Biến tần HuaYuan 3P 380V 15/18kW G1-4T0150G/0185P

  Mã sản phẩm: G1-4T0150G/0185P
  9,167,000 đ
 • Biến tần HuaYuan 3P 380V 4.0/5.5kW G1-4T0040G/0055P

  Biến tần HuaYuan 3P 380V 4.0/5.5kW G1-4T0040G/0055P

  Mã sản phẩm: G1-4T0040G/0055P
  3,930,000 đ
 • Biến tần HuaYuan 3P 380V 2.2kW G1-4T0022G

  Biến tần HuaYuan 3P 380V 2.2kW G1-4T0022G

  Mã sản phẩm: G1-4T0022G
  3,274,000 đ
 • Biến tần HuaYuan 3P 380V 1.5kW G1 - 4T0015G

  Biến tần HuaYuan 3P 380V 1.5kW G1 - 4T0015G

  Mã sản phẩm: G1 - 4T0015G
  2,914,000 đ
 • Biến tần HuaYuan 3P 380V 0.75kw G1- 4T0007G

  Biến tần HuaYuan 3P 380V 0.75kw G1- 4T0007G

  Mã sản phẩm: G1- 4T0007G
  2,850,000 đ