Tìm kiếm nâng cao
 • Bộ nguồn 24V 15W, 0.63A, Hanyoung DPS-15s-24

  Bộ nguồn 24V 15W, 0.63A, Hanyoung DPS-15s-24

  Mã sản phẩm: DPS-15s-24
  259,000 đ
 • Bộ nguồn 24V 30W, 1.25A, Hanyoung DPS-30s-24

  Bộ nguồn 24V 30W, 1.25A, Hanyoung DPS-30s-24

  Mã sản phẩm: DPS-30s-24
  378,600 đ
 • Bộ nguồn 24V 50W, 2.1A, Hanyoung DPS-50s-24

  Bộ nguồn 24V 50W, 2.1A, Hanyoung DPS-50s-24

  Mã sản phẩm: DPS-50s-24
  411,000 đ
 • Bộ nguồn 24V 75W, 3.2A, Hanyoung DPS-75s-24

  Bộ nguồn 24V 75W, 3.2A, Hanyoung DPS-75s-24

  Mã sản phẩm: DPS-75s-24
  724,000 đ
 • Bộ nguồn 24V 100W, 4.2A, Hanyoung DPS-180s-24

  Bộ nguồn 24V 100W, 4.2A, Hanyoung DPS-180s-24

  Mã sản phẩm: DPS-100s-24
  758,000 đ
 • Bộ nguồn 24V 120W, 5A, Hanyoung DPS-180s-24

  Bộ nguồn 24V 120W, 5A, Hanyoung DPS-180s-24

  Mã sản phẩm: DPS-120s-24
  899,200 đ
 • Bộ nguồn 24V 180W, 7.5A, Hanyoung DPS-180s-24

  Bộ nguồn 24V 180W, 7.5A, Hanyoung DPS-180s-24

  Mã sản phẩm: DPS-180s-24
  1,135,300 đ
 • Bộ nguồn 24V 240W, 10A, Hanyoung DPS-240s-24

  Bộ nguồn 24V 240W, 10A, Hanyoung DPS-240s-24

  Mã sản phẩm: DPS-240s-24
  1,608,800 đ