Tìm kiếm nâng cao
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 0.5A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 0.5A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 3P 0.5A 6kA C N
  697,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 1A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 1A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 3P 1A 6kA C N
  697,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 1.6A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 1.6A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 3P 1.6A 6kA C N
  697,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 2A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 2A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 3P 2A 6kA C N
  697,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 3A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 3A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 3P 3A 6kA C N
  502,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 4A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 4A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 3P 4A 6kA C N
  502,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 6A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 6A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 3P 6A 6kA C N
  502,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 10A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 10A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 3P 16A 6kA C N
  502,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 13A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 13A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 3P 16A 6kA C N
  414,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 16A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 16A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 3P 16A 6kA C N
  414,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 20A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 20A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: BH-D6 3P 20A 6kA C N
  454,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 25A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 25A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: BH-D6 3P 25A 6kA C N
  454,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 32A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 32A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: BH-D6 3P 32A 6kA C N
  454,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 40A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 40A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: BH-D6 3P 40A 6kA C N
  511,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 50A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 50A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: BH-D6 3P 50A 6kA C N
  571,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 63A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 63A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: BH-D6 3P 63A 6kA C N
  610,000 đ