Tìm kiếm nâng cao
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 5.5KW SS2-043-5.5KW

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 5.5KW SS2-043-5.5KW

  Mã sản phẩm: SS2-043-5.5KW
  6,034,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 3.7KW SS2-043-3.7KW

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 3.7KW SS2-043-3.7KW

  Mã sản phẩm: SS2-043-3.7KW
  4,248,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 2.2KW SS2-043-2.2KW

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 2.2KW SS2-043-2.2KW

  Mã sản phẩm: SS2-043-2.2KW
  3,333,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 1.5KW SS2-043-1.5KW

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 1.5KW SS2-043-1.5KW

  Mã sản phẩm: SS2-043-1.5KW
  3,143,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 0.75KW SS2-043-0.75KW

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 0.75KW SS2-043-0.75KW

  Mã sản phẩm: SS2-043-0.75KW
  2,675,000 đ
 • Biến tần Shihlin 1P 220VAC 2.2KW SS2-021-2.2K

  Biến tần Shihlin 1P 220VAC 2.2KW SS2-021-2.2K

  Mã sản phẩm: SS2-021-2.2K
  3,680,000 đ
 • Biến tần Shihlin 1P 220VAC 1.5KW SS2-021-1.5K

  Biến tần Shihlin 1P 220VAC 1.5KW SS2-021-1.5K

  Mã sản phẩm: SS2-021-1.5K
  2,722,000 đ
 • Biến tần Shihlin 1P 220VAC 0.75kW SS2-021-0.75K

  Biến tần Shihlin 1P 220VAC 0.75kW SS2-021-0.75K

  Mã sản phẩm: SS2-021-0.75K
  2,250,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 0.4KW SS2-043-0.4K

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 0.4KW SS2-043-0.4K

  Mã sản phẩm: SS2-043-0.4K
  2,338,000 đ
 • Biến tần Shihlin 1P 220VAC 0.4kW SS2-021-0.4K

  Biến tần Shihlin 1P 220VAC 0.4kW SS2-021-0.4K

  Mã sản phẩm: SS2-021-0.4K
  2,148,000 đ