Tìm kiếm nâng cao
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 800A 50kA NXM-125S/4300B 4P800A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 800A 50kA NXM-125S/4300B 4P800A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P800A
  10,549,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 630A 50kA NXM-125S/4300B 4P630A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 630A 50kA NXM-125S/4300B 4P630A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P630A
  6,755,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 500A 50kA NXM-125S/4300B 4P500A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 500A 50kA NXM-125S/4300B 4P500A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P500A
  6,755,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 400A 50kA NXM-125S/4300B 4P400A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 400A 50kA NXM-125S/4300B 4P400A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P400A
  4,164,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 350A 50kA NXM-125S/4300B 4P350A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 350A 50kA NXM-125S/4300B 4P350A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P350A
  4,164,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 320A 50kA NXM-125S/4300B 4P320A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 320A 50kA NXM-125S/4300B 4P320A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P320A
  4,164,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 315A 50kA NXM-125S/4300B 4P315A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 315A 50kA NXM-125S/4300B 4P315A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P315A
  4,164,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 250A 36kA NXM-125S/4300B 4P250A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 250A 36kA NXM-125S/4300B 4P250A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P250A
  1,568,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 225A 36kA NXM-125S/4300B 4P225A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 225A 36kA NXM-125S/4300B 4P225A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P225A
  1,568,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 200A 36kA NXM-125S/4300B 4P200A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 200A 36kA NXM-125S/4300B 4P200A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P200A
  1,568,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 180A 36kA NXM-125S/4300B 4P180A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 180A 36kA NXM-125S/4300B 4P180A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P180A
  1,568,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 160A 36kA NXM-125S/4300B 4P160A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 160A 36kA NXM-125S/4300B 4P160A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P160A
  1,353,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 125A 25kA NXM-125S/4300B 4P125A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 125A 25kA NXM-125S/4300B 4P125A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P125A
  1,122,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 100A 25kA NXM-125S/4300B 4P100A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 100A 25kA NXM-125S/4300B 4P100A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P100A
  1,122,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 80A 25kA NXM-125S/4300B 4P80A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 80A 25kA NXM-125S/4300B 4P80A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P80A
  1,122,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 63A 25kA NXM-125S/4300B 4P63A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 63A 25kA NXM-125S/4300B 4P63A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P63A
  1,122,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 50A 25kA NXM-125S/4300B 4P50A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 50A 25kA NXM-125S/4300B 4P50A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P50A
  1,122,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 40A 25kA NXM-125S/4300B 4P40A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 40A 25kA NXM-125S/4300B 4P40A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P40A
  1,122,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 32A 25kA NXM-125S/4300B 4P32A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 32A 25kA NXM-125S/4300B 4P32A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P32A
  1,122,000 đ
 • Aptomat Chint MCCB 4 pha 25A 25kA NXM-125S/4300B 4P25A

  Aptomat Chint MCCB 4 pha 25A 25kA NXM-125S/4300B 4P25A

  Mã sản phẩm: NXM-125S/4300B 4P25A
  1,122,000 đ