Tìm kiếm nâng cao
 • Biến tần Hua Yuan 3P 380-480VAC 7.5kW S1-4T0075-B

  Biến tần Hua Yuan 3P 380-480VAC 7.5kW S1-4T0075-B

  Mã sản phẩm: S1-4T0075-B
  4,259,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 3P 380-480VAC 5.5kW S1-4T0055-B

  Biến tần Hua Yuan 3P 380-480VAC 5.5kW S1-4T0055-B

  Mã sản phẩm: S1-4T0055-B
  3,923,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 3P 380-480VAC 4kW S1-4T0040-B

  Biến tần Hua Yuan 3P 380-480VAC 4kW S1-4T0040-B

  Mã sản phẩm: S1-4T0040-B
  3,152,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 3P 380-480VAC 2.2kW S1-4T0022-B

  Biến tần Hua Yuan 3P 380-480VAC 2.2kW S1-4T0022-B

  Mã sản phẩm: S1-4T0022-B
  2,683,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 3P 380-480VAC 1.5kW S1-4T0015-B

  Biến tần Hua Yuan 3P 380-480VAC 1.5kW S1-4T0015-B

  Mã sản phẩm: S1-4T0015-B
  2,482,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 3P 380-480VAC 0.75kW S1-4T0007-B

  Biến tần Hua Yuan 3P 380-480VAC 0.75kW S1-4T0007-B

  Mã sản phẩm: S1-4T0007-B
  2,306,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 1P 220VAC 4kW S1-2S0040-B

  Biến tần Hua Yuan 1P 220VAC 4kW S1-2S0040-B

  Mã sản phẩm: S1-2S0040-B
  3,756,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 1P 220VAC 2.2kW S1-2S0022-B

  Biến tần Hua Yuan 1P 220VAC 2.2kW S1-2S0022-B

  Mã sản phẩm: S1-2S0022-B
  2,582,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 1P 220VAC 1.5kW S1-2S0015-B

  Biến tần Hua Yuan 1P 220VAC 1.5kW S1-2S0015-B

  Mã sản phẩm: S1-2S0015-B
  2,214,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 3P 380 - 480 VAC 0.75kW S1-4T0007-B

  Biến tần Hua Yuan 3P 380 - 480 VAC 0.75kW S1-4T0007-B

  Mã sản phẩm: S1-4T0007-B
  2,306,000 đ
 • Biến tần Hua Yuan 1P 220V 0.75kW S1-2S0007-B

  Biến tần Hua Yuan 1P 220V 0.75kW S1-2S0007-B

  Mã sản phẩm: S1-2S0007-B
  1,965,000 đ