Tìm kiếm nâng cao
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 5.5kW SC3-043-5.5K

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 5.5kW SC3-043-5.5K

  Mã sản phẩm: SC3-043-5.5K
  5,922,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 3.7kW SC3-043-3.7K

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 3.7kW SC3-043-3.7K

  Mã sản phẩm: SC3-043-3.7K
  4,207,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 2.2kW SC3-043-2.2K

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 2.2kW SC3-043-2.2K

  Mã sản phẩm: SC3-043-2.2K
  3,273,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 1.5kW SC3-043-1.5K

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 1.5kW SC3-043-1.5K

  Mã sản phẩm: SC3-043-1.5K
  3,085,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 0.75kW SC3-043-0.75K

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 0.75kW SC3-043-0.75K

  Mã sản phẩm: SC3-043-0.75K
  2,773,000 đ
 • Biến tần Shihlin 1P 220VAC 2.2kW SC3-021-2.2K

  Biến tần Shihlin 1P 220VAC 2.2kW SC3-021-2.2K

  Mã sản phẩm: SC3-021-2.2K
  3,603,000 đ
 • Biến tần Shihlin 1P 220VAC 1.5kW SC3-021-1.5K

  Biến tần Shihlin 1P 220VAC 1.5kW SC3-021-1.5K

  Mã sản phẩm: SC3-021-1.5K
  2,679,000 đ
 • Biến tần Shihlin 1P 0.75kW 220VAC SC3-021-0.75K

  Biến tần Shihlin 1P 0.75kW 220VAC SC3-021-0.75K

  Mã sản phẩm: SC3-021-0.75K
  2,155,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 0.4kW SC3-043-0.4K

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 0.4kW SC3-043-0.4K

  Mã sản phẩm: SC3-043-0.4K
  2,679,000 đ
 • Biến tần Shihlin 1P 220VAC 0.4kW SC3-021-0.4K

  Biến tần Shihlin 1P 220VAC 0.4kW SC3-021-0.4K

  Mã sản phẩm: SC3-021-0.4K
  1,938,000 đ