Tìm kiếm nâng cao

IP67, 12-24VDC or 100-24VAC , Khoảng cách"

UP12: 4mm

UP18: 5mm

UP25:12mm

UP30:15mm

UP40:20mm

 • Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP40S-20U•

  Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP40S-20U•

  Mã sản phẩm: UP40S-20U•
  431,250 đ
 • Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP40S-20T•

  Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP40S-20T•

  Mã sản phẩm: UP40S-20T•
  279,750 đ
 • Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP40S-20P•

  Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP40S-20P•

  Mã sản phẩm: UP40S-20P•
  279,750 đ
 • Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP40S-20N•

  Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP40S-20N•

  Mã sản phẩm: UP40S-20N•
  279,750 đ
 • IP67, 12-24VDC or 100-240 VAC , KHOẢNG CÁCH:

  UP8: 2mm, UP12:4mm, UP18:8mm, UP30:15mm

 • Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP8RM-1.5T•

  Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP8RM-1.5T•

  Mã sản phẩm: UP8RM-1.5T•
  453,000 đ
 • Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP8RM-1.5P•

  Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP8RM-1.5P•

  Mã sản phẩm: UP8RM-1.5P•
  277,500 đ
 • Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP8RM-1.5N•

  Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP8RM-1.5N•

  Mã sản phẩm: UP8RM-1.5N•
  277,500 đ
 • Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP8RD-2T•

  Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP8RD-2T•

  Mã sản phẩm: UP8RD-2T•
  453,000 đ
 • Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP25F-8U•

  Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP25F-8U•

  Mã sản phẩm: UP25F-8U•
  255,750 đ
 • Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP25F-8T•

  Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP25F-8T•

  Mã sản phẩm: UP25F-8T•
  255,750 đ
 • Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP25F-8P•

  Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP25F-8P•

  Mã sản phẩm: UP25F-8P•
  255,750 đ
 • Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP25F-8N•

  Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux UP25F-8N•

  Mã sản phẩm: UP25F-8N•
  255,750 đ
 • Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux CUP-30RP-15N•

  Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux CUP-30RP-15N•

  Mã sản phẩm: CUP-30RP-15N•
  448,500 đ
 • Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux CUP-30RP-15P•

  Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux CUP-30RP-15P•

  Mã sản phẩm: CUP-30RP-15P•
  448,500 đ
 • Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux CUP-30R-15P•

  Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux CUP-30R-15P•

  Mã sản phẩm: CUP-30R-15P•
  385,500 đ
 • Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux CUP-30RP-15F•

  Cảm biến tiệm cận Hanyoung Nux CUP-30RP-15F•

  Mã sản phẩm: CUP-30RP-15F•
  534,750 đ