Tìm kiếm nâng cao
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 5.5kW SC3-043-5.5K

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 5.5kW SC3-043-5.5K

  Mã sản phẩm: SC3-043-5.5K
  5,922,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 3.7kW SC3-043-3.7K

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 3.7kW SC3-043-3.7K

  Mã sản phẩm: SC3-043-3.7K
  4,207,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 2.2kW SC3-043-2.2K

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 2.2kW SC3-043-2.2K

  Mã sản phẩm: SC3-043-2.2K
  3,273,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 1.5kW SC3-043-1.5K

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 1.5kW SC3-043-1.5K

  Mã sản phẩm: SC3-043-1.5K
  3,085,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 5.5KW SS2-043-5.5KW

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 5.5KW SS2-043-5.5KW

  Mã sản phẩm: SS2-043-5.5KW
  6,034,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 3.7KW SS2-043-3.7KW

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 3.7KW SS2-043-3.7KW

  Mã sản phẩm: SS2-043-3.7KW
  4,248,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 2.2KW SS2-043-2.2KW

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 2.2KW SS2-043-2.2KW

  Mã sản phẩm: SS2-043-2.2KW
  3,333,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 1.5KW SS2-043-1.5KW

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 1.5KW SS2-043-1.5KW

  Mã sản phẩm: SS2-043-1.5KW
  3,143,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 22kW SF3-043-30K/22G

  Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 22kW SF3-043-30K/22G

  Mã sản phẩm: SF3-043-30K/22G
  13,619,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 3.7kW SF3-043-5.5K/3.7G

  Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 3.7kW SF3-043-5.5K/3.7G

  Mã sản phẩm: SF3-043-5.5K/3.7G
  6,415,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 5.5kW SF3-043-7.5K/5.5G

  Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 5.5kW SF3-043-7.5K/5.5G

  Mã sản phẩm: SF3-043-7.5/5.5G
  7,098,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 7.5kW SF3-043-11K/7.5G

  Biến tần Shihlin 3pha 380VAC 7.5kW SF3-043-11K/7.5G

  Mã sản phẩm: SF3-043-11K/7.5G
  7,729,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 18.5Kw SE3 - 0.43 - 18.5Kw

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 18.5Kw SE3 - 0.43 - 18.5Kw

  Mã sản phẩm: SE3-043-18.5K
  12,480,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 22Kw SE3-0.43-22Kw

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 22Kw SE3-0.43-22Kw

  Mã sản phẩm: SE3-043-22K
  14,622,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 15Kw SE3 - 0.43 - 15Kw

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 15Kw SE3 - 0.43 - 15Kw

  Mã sản phẩm: SE3-043-15K
  11,809,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 11Kw SE3 - 0.43 - 11Kw

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 11Kw SE3 - 0.43 - 11Kw

  Mã sản phẩm: SE3-043-11Kw
  10,060,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 7.5kW SA3-043-5.5/7.5K-F

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 7.5kW SA3-043-5.5/7.5K-F

  Mã sản phẩm: SA3-043-7.5K/5.5K-F
  8,511,750 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 11kW SA3-043-7.5K/11-F

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 11kW SA3-043-7.5K/11-F

  Mã sản phẩm: SA3-043-7.5K/11-F
  9,936,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 15kW SA3-043-11K/15K-F

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 15kW SA3-043-11K/15K-F

  Mã sản phẩm: SA3-043-11K/15-F
  11,598,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 18.5kW SA3-043-15K/18.5K-F

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 18.5kW SA3-043-15K/18.5K-F

  Mã sản phẩm: SA3-043-15/18.5K-F
  14,468,000 đ