Tìm kiếm nâng cao
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 18.5Kw SE3 - 0.43 - 18.5Kw

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 18.5Kw SE3 - 0.43 - 18.5Kw

  Mã sản phẩm: SE3-043-18.5K
  12,480,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 22Kw SE3-0.43-22Kw

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 22Kw SE3-0.43-22Kw

  Mã sản phẩm: SE3-043-22K
  14,622,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 15Kw SE3 - 0.43 - 15Kw

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 15Kw SE3 - 0.43 - 15Kw

  Mã sản phẩm: SE3-043-15K
  11,809,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 11Kw SE3 - 0.43 - 11Kw

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 11Kw SE3 - 0.43 - 11Kw

  Mã sản phẩm: SE3-043-11Kw
  10,060,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 7.5Kw SE3 - 0.43 -7.5Kw

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 7.5Kw SE3 - 0.43 -7.5Kw

  Mã sản phẩm: SE3-043-7.5K
  7,373,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 5.5Kw SE3-0.43-5.5Kw

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 5.5Kw SE3-0.43-5.5Kw

  Mã sản phẩm: SE3-0.43-5.5K
  6,730,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 3.7Kw SE3 - 0.43 - 3.7Kw

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 3.7Kw SE3 - 0.43 - 3.7Kw

  Mã sản phẩm: SE3-043-3.7K
  6,056,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 2.2Kw SE3 - 0.43 - 2.2Kw

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 2.2Kw SE3 - 0.43 - 2.2Kw

  Mã sản phẩm: SE3-043-2.2K
  5,690,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 1.5Kw SE3 -0.43 - 1.5Kw

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 1.5Kw SE3 -0.43 - 1.5Kw

  Mã sản phẩm: SE3-043-1.5K
  4,863,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 0.75Kw SE3 - 0.43 - 0.75Kw

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 0.75Kw SE3 - 0.43 - 0.75Kw

  Mã sản phẩm: SE3-043-0.75K
  4,467,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 380VAC 0.75Kw SE3 -043- 0.75Kw

  Biến tần Shihlin 3P 380VAC 0.75Kw SE3 -043- 0.75Kw

  Mã sản phẩm: SE3-043-0.75K
  4,467,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 220VAC 2.2Kw SE3 - 023 - 2.2Kw

  Biến tần Shihlin 3P 220VAC 2.2Kw SE3 - 023 - 2.2Kw

  Mã sản phẩm: SE3-023-2.2K
  5,322,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 220VAC 0.75Kw SE3 - 023 - 1.5Kw

  Biến tần Shihlin 3P 220VAC 0.75Kw SE3 - 023 - 1.5Kw

  Mã sản phẩm: SE3-023-1.5K
  4,651,000 đ
 • Biến tần Shihlin 1P 220VAC 1.5Kw SE3 -021- 1.5Kw

  Biến tần Shihlin 1P 220VAC 1.5Kw SE3 -021- 1.5Kw

  Mã sản phẩm: SE3-021-1.5K
  5,138,000 đ
 • Biến tần Shihlin 1P 220VAC 0.75Kw SE3 -021- 0.75Kw

  Biến tần Shihlin 1P 220VAC 0.75Kw SE3 -021- 0.75Kw

  Mã sản phẩm: SE3-021-0.7K
  4,473,000 đ
 • Biến tần Shihlin 3P 220VAC 0.75Kw SE3 - 023 - 0.75Kw

  Biến tần Shihlin 3P 220VAC 0.75Kw SE3 - 023 - 0.75Kw

  Mã sản phẩm: SE3 - 023 - 0.75Kw
  4,464,000 đ
 • Biến tần Shihlin 1P 220V VAC 0.75Kw SE3-021-0.75Kw

  Biến tần Shihlin 1P 220V VAC 0.75Kw SE3-021-0.75Kw

  Mã sản phẩm: SE3-021-0.75Kw
  4,472,000 đ