Tìm kiếm nâng cao
 • Contactor Chint NXC-630 630A NXC-630 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-630 630A NXC-630 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-630 220V 50/60HZ
  12,209,000 đ
 • Contactor Chint NXC-500 500A NXC-500 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-500 500A NXC-500 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-500 220V 50/60HZ
  8,168,000 đ
 • Contactor Chint NXC-400 400A NXC-400 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-400 400A NXC-400 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-400 220V 50/60HZ
  5,768,000 đ
 • Contactor Chint NXC-330 330A NXC-330 220V 50/60HZ

  Contactor Chint NXC-330 330A NXC-330 220V 50/60HZ

  Mã sản phẩm: NXC-330 220V 50/60HZ
  5,588,000 đ
 • Contactor (Khởi động từ) LC1D150B7 Schneider

  Contactor (Khởi động từ) LC1D150B7 Schneider

  Mã sản phẩm: LC1D150B7
  13,878,000 đ
 • Contactor (Khởi động từ) LC1D115B7 Schneider

  Contactor (Khởi động từ) LC1D115B7 Schneider

  Mã sản phẩm: LC1D115B7
  10,986,000 đ
 • Contactor (Khởi động từ) LC1D95B7 Schneider

  Contactor (Khởi động từ) LC1D95B7 Schneider

  Mã sản phẩm: LC1D95B7
  8,094,000 đ
 • Contactor (Khởi động từ) LC1D80B7 Schneider

  Contactor (Khởi động từ) LC1D80B7 Schneider

  Mã sản phẩm: LC1D85B7
  7,302,000 đ
 • Contactor( Khởi động từ) S-T Mitsubishi 3P 100A S-T100 AC200V 2a2b

  Contactor( Khởi động từ) S-T Mitsubishi 3P 100A S-T100 AC200V 2a2b

  Mã sản phẩm: S-T100AC200V 2a2b
  3,124,000 đ
 • Contactor( Khởi động từ) S-T Mitsubishi 3P 80A S-T80 AC200V 2a2b

  Contactor( Khởi động từ) S-T Mitsubishi 3P 80A S-T80 AC200V 2a2b

  Mã sản phẩm: S-T80AC200V 2a2b
  2,729,000 đ
 • Contactor( Khởi động từ) S-T Mitsubishi 3P 65A S-T65 AC200V 2a2b

  Contactor( Khởi động từ) S-T Mitsubishi 3P 65A S-T65 AC200V 2a2b

  Mã sản phẩm: S-T65AC200V 2a2b
  1,887,000 đ
 • Contactor( Khởi động từ) S-T Mitsubishi 3P 50A S-T50 AC200V 2a2b

  Contactor( Khởi động từ) S-T Mitsubishi 3P 50A S-T50 AC200V 2a2b

  Mã sản phẩm: S-T50 AC200V 2a2b
  1,792,000 đ