Tìm kiếm nâng cao
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 63A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 63A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 63A 6kA C N
  796,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 50A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 50A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 50A 6kA C N
  796,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 40A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 40A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 40A 6kA C N
  706,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 32A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 32A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 32A 6kA C N
  616,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 25A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 25A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 25A 6kA C N
  616,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 20A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 20A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 20A 6kA C N
  567,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 16A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 16A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 16A 6kA C N
  567,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P13A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P13A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 13A 6kA C N
  567,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P10A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P10A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 10A 6kA C N
  567,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 6A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 6A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 6A 6kA C N
  711,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 4A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 4A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 4A 6kA C N
  711,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 3A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 3A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 2A 6kA C N
  711,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 2A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 2A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 2A 6kA C N
  951,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 1.6A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 1.6A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 1.6A 6kA C N
  951,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 1A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 1A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 1A 6kA C N
  951,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 0.5A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 0.5A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 0.5A 6kA C N
  951,000 đ