Tìm kiếm nâng cao
 • Bộ nguồn AC/DC 24V, 15W, 0.63A, Hanyoung TPS-15S-24

  Bộ nguồn AC/DC 24V, 15W, 0.63A, Hanyoung TPS-15S-24

  Mã sản phẩm: TPS-15S-24
  252,000 đ
 • Bộ nguồn AC/DC 24V, 30W, 2.1A, Hanyoung TPS-30S-24

  Bộ nguồn AC/DC 24V, 30W, 2.1A, Hanyoung TPS-30S-24

  Mã sản phẩm: TPS-30S-24
  354,500 đ
 • Bộ nguồn AC/DC 24V, 50W, 2.1A, Hanyoung TPS-50S-24

  Bộ nguồn AC/DC 24V, 50W, 2.1A, Hanyoung TPS-50S-24

  Mã sản phẩm: TPS-50S-24
  432,000 đ
 • Bộ nguồn AC/DC 24V, 75W, 3.1A, Hanyoung TPS-75S-24

  Bộ nguồn AC/DC 24V, 75W, 3.1A, Hanyoung TPS-75S-24

  Mã sản phẩm: TPS-75S-24
  454,000 đ
 • Bộ nguồn AC/DC 24V, 100W, 4.2A, Hanyoung TPS-100S-24

  Bộ nguồn AC/DC 24V, 100W, 4.2A, Hanyoung TPS-100S-24

  Mã sản phẩm: TPS-100S-24
  775,000 đ
 • Bộ nguồn AC/DC 24V, 150W, 6.3A, Hanyoung TPS-150S-24

  Bộ nguồn AC/DC 24V, 150W, 6.3A, Hanyoung TPS-150S-24

  Mã sản phẩm: TPS-150S-24
  852,000 đ
 • Bộ nguồn AC/DC 24V, 220W, 13A, Hanyoung TPS-220S-24

  Bộ nguồn AC/DC 24V, 220W, 13A, Hanyoung TPS-220S-24

  Mã sản phẩm: TPS-220S-24
  967,300 đ
 • Bộ nguồn AC/DC 24V, 350W, 14.6A, Hanyoung TPS-350S-24

  Bộ nguồn AC/DC 24V, 350W, 14.6A, Hanyoung TPS-350S-24

  Mã sản phẩm: TPS-350S-24
  1,528,500 đ
 • Bộ nguồn AC/DC 24V,450W, 18.8A, Hanyoung TPS-450S-24

  Bộ nguồn AC/DC 24V,450W, 18.8A, Hanyoung TPS-450S-24

  Mã sản phẩm: TPS-450S-24
  2,173,000 đ