Tìm kiếm nâng cao

IP54, 12-24VDC or 100-240VAC, OUT RELAY , KHOẢNG CÁCH

1THU- 1 PHÁT: 5m

CÓ GƯƠNG: 0.1-3m

PHẢN XẠ :0,5m

 • Cảm biến quang PE-T5D•

  Cảm biến quang PE-T5D•

  Mã sản phẩm: PE-T5D•
  570,750 đ
 • Cảm biến quang PE-R05D•

  Cảm biến quang PE-R05D•

  Mã sản phẩm: PE-R05D•
  537,000 đ
 • Cảm biến quang PE-M3D•

  Cảm biến quang PE-M3D•

  Mã sản phẩm: PE-M3D•
  537,000 đ
 • 1THU- 1 PHÁT: 10m

  CÓ GƯƠNG: 0.1-5m

  PHẢN XẠ :0,7m

 • Cảm biến quang PEN-T10A

  Cảm biến quang PEN-T10A

  Mã sản phẩm: PEN-T10A
  675,000 đ
 • Cảm biến quang PEN-R700A

  Cảm biến quang PEN-R700A

  Mã sản phẩm: PEN-R700A
  531,750 đ
 • Cảm biến quang PEN-M5A

  Cảm biến quang PEN-M5A

  Mã sản phẩm: PEN-M5A
  531,750 đ
 • IP66, 12-24VDC, KHOẢNG CÁCH

  1THU- 1 PHÁT: 10m

  CÓ GƯƠNG: 0.1-5m

  PHẢN XẠ :0,7m

 • Cảm biến quang PR-T10P•

  Cảm biến quang PR-T10P•

  Mã sản phẩm: PR-T10P•
  753,000 đ
 • Cảm biến quang PR-T10N•

  Cảm biến quang PR-T10N•

  Mã sản phẩm: PR-T10N•
  753,000 đ
 • Cảm biến quang PR-R100P•

  Cảm biến quang PR-R100P•

  Mã sản phẩm: PR-R100P•
  649,500 đ
 • Cảm biến quang PR-R300P•

  Cảm biến quang PR-R300P•

  Mã sản phẩm: PR-R300P•
  649,500 đ
 • IP66, 12-24VDC, OUT:NPN or PNP, KHOẢNG CÁCH

  1THU- 1 PHÁT: 15m

  CÓ GƯƠNG: 0.1-3m

  PHẢN XẠ :1m

 • Cảm biến quang PB-D04•

  Cảm biến quang PB-D04•

  Mã sản phẩm: PB-D04•
  522,000 đ
 • Cảm biến quang PB-P3R•

  Cảm biến quang PB-P3R•

  Mã sản phẩm: PB-P3R•
  566,250 đ
 • Cảm biến quang PB-M3R•

  Cảm biến quang PB-M3R•

  Mã sản phẩm: PB-M3R•
  566,250 đ
 • Cảm biến quang PB-R1•

  Cảm biến quang PB-R1•

  Mã sản phẩm: PB-R1•
  522,000 đ
 • IP66, 12-24VDC or 24-240 VAC, OUT:NPN or PNP or RELAY, KHOẢNG CÁCH 1THU- 1 PHÁT: 30m CÓ GƯƠNG: 7m PHẢN XẠ :1m

 • Cảm biến quang PTX-T15A

  Cảm biến quang PTX-T15A

  Mã sản phẩm: PTX-T15A
  739,500 đ
 • Cảm biến quang PTX-R1A

  Cảm biến quang PTX-R1A

  Mã sản phẩm: PTX-R1A
  739,500 đ
 • Cảm biến quang PTX-M7A

  Cảm biến quang PTX-M7A

  Mã sản phẩm: PTX-M7A
  739,500 đ
 • IP64, 12-24VDC, OUT:NPN or PNP, KHOẢNG CÁCH

  PHẢN XẠ :2m

 • Cảm biến quang PLD-R2

  Cảm biến quang PLD-R2

  Mã sản phẩm: PLD-R2
  531,750 đ
 • 12-24VDC, OUT:NPN , KHOẢNG CÁCH

  1THU- 1 PHÁT: 3m

  CÓ GƯƠNG: 0.1-1m

  PHẢN XẠ :0.2m

 • Cảm biến quang PN-T3

  Cảm biến quang PN-T3

  Mã sản phẩm: PN-T3
  446,250 đ
 • Cảm biến quang PN-R02

  Cảm biến quang PN-R02

  Mã sản phẩm: PN-R02
  446,250 đ
 • Cảm biến quang PN-M1

  Cảm biến quang PN-M1

  Mã sản phẩm: PN-M1
  446,250 đ
 • Cảm biến quang dạng chữ U PU-50S

  Cảm biến quang dạng chữ U PU-50S

  Mã sản phẩm: PU-50S
  613,500 đ
 • Cảm biến quang dạng chữ U PU-50

  Cảm biến quang dạng chữ U PU-50

  Mã sản phẩm: PU-50
  577,500 đ
 • Cảm biến quang dạng chữ U PU-30S

  Cảm biến quang dạng chữ U PU-30S

  Mã sản phẩm: PU-30S
  597,000 đ
 • Cảm biến quang dạng chữ U PU-30

  Cảm biến quang dạng chữ U PU-30

  Mã sản phẩm: PU-30
  561,000 đ
 • Cảm biến quang PY-T3

  Cảm biến quang PY-T3

  Mã sản phẩm: PY-T3
  673,500 đ
 • Cảm biến vùng PAN40-T24

  Cảm biến vùng PAN40-T24

  Mã sản phẩm: PAN40-T24
  11,337,000 đ
 • Cảm biến vùng PAN40-T22

  Cảm biến vùng PAN40-T22

  Mã sản phẩm: PAN40-T22
  10,547,250 đ
 • Cảm biến vùng PAN40-T20

  Cảm biến vùng PAN40-T20

  Mã sản phẩm: PAN40-T20
  9,755,250 đ
 • Cảm biến vùng PAN40-T18

  Cảm biến vùng PAN40-T18

  Mã sản phẩm: PAN40-T18
  8,965,500 đ
 • Cảm biến vùng PAS-T20

  Cảm biến vùng PAS-T20

  Mã sản phẩm: PAS-T20
  3,690,750 đ
 • Cảm biến vùng PAS-T16

  Cảm biến vùng PAS-T16

  Mã sản phẩm: PAS-T16
  3,165,000 đ
 • Cảm biến vùng PAS-T12

  Cảm biến vùng PAS-T12

  Mã sản phẩm: PAS-T12
  2,637,000 đ
 • Cảm biến vùng PAS-T8

  Cảm biến vùng PAS-T8

  Mã sản phẩm: PAS-T8
  2,241,750 đ