Tìm kiếm nâng cao
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 0.5A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 0.5A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 3P 0.5A 6kA C N
  697,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 1A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 1A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 3P 1A 6kA C N
  697,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 1.6A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 1.6A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 3P 1.6A 6kA C N
  697,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 2A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 3P 2A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 3P 2A 6kA C N
  697,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 63A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 63A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 63A 6kA C N
  796,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 50A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 50A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 50A 6kA C N
  796,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 40A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 40A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 40A 6kA C N
  706,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 32A 6kA C N 230/400V

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi BH-D MCB BH-D6 4P 32A 6kA C N 230/400V

  Mã sản phẩm: MCB BH-D6 4P 32A 6kA C N
  616,000 đ
 • Cầu dao tự động 2 pha Mitsubishi NF MCCB NF125-CV 2P 125A 30kA  230VAC

  Cầu dao tự động 2 pha Mitsubishi NF MCCB NF125-CV 2P 125A 30kA 230VAC

  Mã sản phẩm: NF125-CV 2P 125A 30kA
  1,148,000 đ
 • Cầu dao tự động 2 pha Mitsubishi NF MCCB NF125-CV 2P 100A 30kA  230VAC

  Cầu dao tự động 2 pha Mitsubishi NF MCCB NF125-CV 2P 100A 30kA 230VAC

  Mã sản phẩm: NF125-CV 2P 100A 30kA
  1,148,000 đ
 • Cầu dao tự động 2 pha Mitsubishi NF MCCB NF125-CV 2P 80A 30kA  230VAC

  Cầu dao tự động 2 pha Mitsubishi NF MCCB NF125-CV 2P 80A 30kA 230VAC

  Mã sản phẩm: NF125-CV 2P 80A 30kA
  1,148,000 đ
 • Cầu dao tự động 2 pha Mitsubishi NF MCCB NF125-CV 2P 75A 30kA  230VAC

  Cầu dao tự động 2 pha Mitsubishi NF MCCB NF125-CV 2P 75A 30kA 230VAC

  Mã sản phẩm: NF125-CV 2P 75A 30kA
  1,148,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF1600-SEW 3P 1600A 85kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF1600-SEW 3P 1600A 85kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF1600-SEW 3P 1600A 85kA
  57,962,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF1250-SEW 3P 1250A 85kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF1250-SEW 3P 1250A 85kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF1250-SEW 3P 1250A 85kA
  43,880,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF1000-SEW 3P 1000A 85kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF1000-SEW 3P 1000A 85kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF1000-SEW 3P 1000A 85kA
  40,851,000 đ
 • Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF800-SEW 3P 800A 50kA 415VAC

  Cầu dao tự động 3 pha Mitsubishi NF MCCB NF800-SEW 3P 800A 50kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF800-SEW 3P 800A 50kA
  19,854,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi NF MCCB NF63-SV 4P 32A 7.5kA 415VAC

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi NF MCCB NF63-SV 4P 32A 7.5kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF63-SV 4P 32A 7.5kA
  1,305,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi NF MCCB NF63-SV 4P 32A 7.5kA 415VAC

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi NF MCCB NF63-SV 4P 32A 7.5kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF63-SV 4P 32A 7.5kA
  1,305,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi NF MCCB NF63-SV 4P 30A 7.5kA 415VAC

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi NF MCCB NF63-SV 4P 30A 7.5kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF63-SV 4P 30A 7.5kA
  1,305,000 đ
 • Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi NF MCCB NF63-SV 4P 25A 7.5kA 415VAC

  Cầu dao tự động 4 pha Mitsubishi NF MCCB NF63-SV 4P 25A 7.5kA 415VAC

  Mã sản phẩm: NF63-SV 4P 25A 7.5kA
  1,305,000 đ